English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
בימים 18-4 ביולי 2017 יתקיימו משחקי המכביה ה- 20!

*YouTube:qRdts7lSrIw* בימים 18-4 ביולי 2017 יתקיימו משחקי המכביה ה- 20! פרטים נוספים אודות המשחקים, יפורסמו כאן לא יאוחר מחודש מאי 2016. לצפייה בתוצאות משחקי המכביה ה- 19 שהתקיימו בקיץ 2013 - לחצו כאן!