English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה

התאחדות הסקווש בישראל החלה בימים אלו בגביית דמי החבר לשנת 2018 (דמי החבר בתוקף עד לתאריך 31.12.2018). נבקש להבהיר כי דמי החבר חלים על שנה קלנדרית בלבד, ותשלום דמי החבר לשנת 2017 נגבו עבור שנת 2017 בלבד. דמי החבר לשנת 2018עומדים על סך של 150 ₪ (בוגר) ו-120 ₪ (נוער). בהתאם, מתבקש ציבור שחקני הסקווש להסדיר את תשלום דמי החבר. תשלום לבוגר 150 ש"ח *אובייקט:150* תשלום לנוער 120 ש"ח *אובייקט:120* החברות בהתאחדות הסקווש מעניקה לכל חבר שורת זכויות והטבות כמפורט להלן: ביטוח תאונות אישיות כמתחייב בחוק הספורט למשך תקופת חברותו.הנחות ברישום לטורנירים במועדוני הסקווש. זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית השנתית. זכות לשחק ו/או לאמן במסגרת נבחרות ישראל (בוגרים, נשים ונוער) כניסה לדירוג שחקניות/שחקנים במסגרת הדירוג שיחל לקראת קביעת סגל נבחרות ישראל למכביה. בהתאם, נבקשכם למלא את פרטיכם בטופס הרישום הנ"ל ולהסדיר את התשלום באמצעות כפתורי התשלום. התאחדות הסקווש מודה לכם על שבחרתם להיות חברי התאחדות. נא מלאו את הטופס:* שדה חובה
קוד אימות:
שלח טופס