English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
ועדת הנוער והועדה המקצועית של התאחדות הסקווש בישראל גאות להשיק את פרויקט הדגל של דור העתיד בענף, "אקדמיית הסקווש לנוער". האקדמיה, בניהולו המקצועי של דני אירם נועדה לסייע ולקדם את טובי שחקניות ושחקני הנוער תוך מתן תמריץ מקצועי וספורטיבי לכל שחקנית ושחקן לשאוף להישגיות על מנת להתקבל לסגל האקדמיה. פתיחת פעילות האקדמיה תתקיים ביום שבת, 28.1.2017 במרכז הסקווש הרצליה בשעה 14:30.

מטרות האקדמיה, כפי שמפורטות בתקנון האקדמיה הינן: 1. יצירת מסגרת אימונים קבוצתית שמטרתה לשפר את נוער הסקווש בדגש על המדורגים הבכירים. 2. יצירת כלי מקצועי לקביעת סגל נבחרות ישראל לנוער ומתן מענה מקצועי לשחקני הסגל. 3. יצירת מסגרת אימונים קבוצתית מוגברת שתתווסף לאימונים האישיים של כל שחקן ושחקנית לצורך פיתוח מצוינות. 4. חיזוק המרקם החברתי ויצירת מסגרת חברתית בין שחקני הנוער המצטיינים מרחבי הארץ. 5. חיזוק הנוער הצעיר ע"י אימון משותף עם הנוער הבוגר. 6. הגברת החשיפה של הסקווש ע"י רוטציית אימון בין מועדוני הסקווש השונים בארץ. 7. הרחבת אופקי האימון של הנוער והקניית כלים חדשים, שיטות אימון ודגשים חדשים ע"י חשיפת השחקנים למאמנים שונים ותצורות אימון שונות. 8. הכשרת הנוער וחשיפתם לאלמנטים חיוניים, ביניהם: ייעוץ תזונה, פסיכולוגיית ספורט ואימוני כושר. 9. עידוד הישגיות ומצוינות בקרב הנוער השואף להתקבל לאקדמיה. 10. יצירת פלטפורמה חדשה שיכולה לשמש בסיס עבור תרומות פוטנציאליות לנוער בפרט ולסקווש בכלל. אימוני האקדמיה יתקיימו בתדירות של אחת לשבועיים במועדוני הסקווש השונים וצפויים להיות מועברים ע"י מגוון רחב של מאמני הסקווש הבכירים בישראל אשר נרתמו לפרויקט זה. סגל האקדמיה יורכב מ- 13 שחקניות ושחקנים לכל הפחות מקטגוריות גיל עד 15, 17 ו- 19.בנוסף, יזומנו עד 5 שחקני נוער נוספים בהתאם ליכולותיהם, הישגיהם וכן שיקולים מקצועיים, כך שכל שחקנית ושחקן יכולים לראות עצמם מועמדים פוטנציאליים לסגל האקדמיה ועליהם לשאוף לכך. התאחדות הסקווש בישראל שמחה על עצם הקמת פרויקט זה ובטוחה בהצלחתו תוך שמברכת את סגל חברי האקדמיה שיבחר, מאמניה ומנהליה. לעיון בתקנון האקדמיה – לחץ כאן