English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
התאחדות הסקווש בישראל מתחילה בהערכות לקראת אליפויות אירופה לנבחרות 2017 ומזמינה את מאמני הסקווש להגיש הצעה לאימון נבחרות הנוער והבוגרים בהתאם לקריטריונים לאימון נבחרות. יש להגיש ההצעות עד ליום שבת, 11.2.2017, בהתאם לטופס המכרז המצורף בכתבה ובאתר ההתאחדות.

מכרז מאמן בוגרים 2017.pdf מכרז מאמני נוער 2017.pdf קריטריון להגשת בקשה לשמש כמאמן-ת נבחרות ואקדמיה דצמבר 2016.pdf