English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
התאחדות הסקווש מבקשת לחדד ולהבהיר את תהליך בחירת סגל הנבחרת שתייצג את מדינת ישראל באליפות אירופה לבוגרים (דרג ב') שתתקיים בימים 26-29 באפריל 2017 בעיר הלסינקי, פינלנד (בהתאם לקריטריונים לבחירת סגל הנבחרת).

שלב א' – בחירת הסגל המורחב (8 שחקנים) ראשית, יובהר כי מקומם של אלוף ישראל לבוגרים לשנת 2016 דניאל פולשצ'וק וסגנו, רועי אברהם משוריין מראש בסגל הנבחרת. לאחר אליפות תל-אביב הפתוחה שתתקיים בימים 22-26 בפברואר 2017, יזומנו ששת השחקנים שידורגו ראשונים (למעט דניאל ורועי) וזאת לאחר שקלול התוצאות של אליפות ישראל לבוגרים 2016 ותוצאות אליפות תל-אביב 2017. * החישוב לדירוג השחקנים יבוצע ע"י סיכום הנקודות של תוצאות אליפות ישראל 2016 ושל אליפות ת"א 2017 כאשר משקל הניקוד לשתיהן יהיה שווה. שלב ב' – בחירת סגל הנבחרת (5 שחקנים) עד סוף חודש מרץ 2017 יצומצם הסגל המורחב עד לכדי יצירת סגל הנבחרת שיכלול 5 שחקנים בסה"כ. מכלול השיקולים לקביעת סגל הנבחרת יהיה בהסתמך על הפרמטרים הבאים: Ø משמעת, נוכחות וביצועים באימוני הנבחרת. Ø במידת הצורך ובהתאם לשיקוליו של מאמן הנבחרת יילקחו בחשבון: א. תוצאות אליפות הרצליה הפתוחה לבוגרים 2017. ב. קיום משחקי דירוג בודדים. יובהר כי אופן בחירת הסגלים יבוצע לאחר דיון משותף בין מאמן הנבחרת ונציגי ועדת בוגרים וועדה מקצועית. לעיון בקרטריונים לקביעת סגל נבחרת ישראל לבוגרים לחץ כאן