English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
התאחדות הסקווש בישראל מאחלת בהצלחה למאמנים הלאומיים של נבחרות ישראל השונות הצפויות ליטול חלק באליפויות אירופה לנבחרות 2017.

התאחדות הסקווש בישראל השלימה את הליכי המכרזים לבחירת המאמנים הלאומיים שיובילו את נבחרות ישראל השונות (בוגרים ונוער) באליפויות אירופה לנבחרות 2017. להלן תוצאות המכרז והחלטת ועדת המכרזים שאושרה על ידי יועמ"ש ההתאחדות: נבחרת ישראל לבוגרים (אליפות אירופה לבוגרים - דרג ב' 2017)נדב וילנסקי נבחרת ישראל לנוער עד גיל 15 (אליפות אירופה לנוער 2017)אביחי בר מוחא נבחרת ישראל לנוער עד גיל 17 (אליפות אירופה לנוער 2017)ג'קי גולדרייד נבחרת ישראל לנוער עד גיל 19 (אליפות אירופה לנוער 2017)נדב וילנסקי ההתאחדות מודה לכלל המאמנים שהגישו מועמדותם לתפקידים השונים ומאחלת הצלחה למאמנים החדשים. תהליך בחירת הסגלים יחל כבר בימים הקרובים. החלטה בוגרים 2017.pdf החלטה נוער 2017.pdf