English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
פירסום רשימת המועמדים לתפקיד יו״ר התאחדות הסקווש, חברי הוועד המנהל וגזבר ההתאחדות.

התאחדות הסקווש שמחה לבשר על קיום בחירות להתאחדות הסקווש לשנים 2017-2019. רשימת מועמדיםלתפקיד יו״ר ההתאחדות - בושינסקי אביב, דיויד בלוךלתפקיד בוועד המנהל - אלימלך אורי, אברון עידו, סטן טאנןלתפקיד הגזבר - אברהם משה הבחירות יערכו ביום שישי ה - 15.09.2017 בין השעות 12:00 עד 16:00 במרכז הסקווש בהרצליה, תאריך הבחירות נקבע כדי לתת לועד הנבחר זמן מספיק כדי להערך לשנת הפעילות 2017-2018 וכדי לבצע חפיפה מסודרת. חבר/ת התאחדות יקר/הבמסגרת הליך הבחירות יוכלו חברי ההתאחדות בעלי זכות הצבעה בתוקף לממש את זכותם ולהצביע עבור מועמד/ת מטעמם.