English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה

ערב בחירות להתאחדות הסקווש, רציתי רק להודות לכולם על ההזדמנות לעמוד בראש ועדת הנוער, ולתרום במעט, בניסיון לפתח את הסקווש בקרב הנוער. האתגרים הינם רבים, ובראשם חשיפת הענף ומשיכת ילדים חדשים לענף לכל המועדונים בארץ. עידוד ותמיכה לשחקנים המצטיינים, והקמת תשתית אירגונית לטווח ארוך שתוכל להוות מסגרת בריאה ואיתנה לדור חדש של שחקנים צעירים. לאחר כשנה וחצי בתפקיד, אני מרגיש כי היכולת שלי לתרום מעבר הינה מוגבלת, ועל כן אני מתכבד להזמין אחרים להתנדב ולהירתם בכדי לקדם את הספורט שאנו כה אוהבים. היה לי העונג להכיר ולחוות במעט שוב את הסקווש דרך הנוער הצעיר והכישרוני שלנו. אני רוצה להודות במיוחד להורים היקרים, שמשקיעים כ"כ הרבה בילדיהם. ההקרבה שלהם אינה דבר של מה בכך, ולעיתים קרובות נעשית ללא הכרה (מעבר כמובן מילדיהם) ועל כך אני מסיר את הכובע ומוקיר להם תודה! פנו אלי לפני כשנה וחצי, בהצעה להצטרף למאמץ של התאחדות הסקווש, כמובן שנעניתי לחיוב, ובאהבה. כאדם שהסקווש תמיד היה קרוב לליבי, ולמרות היעדרות ממושכת של 20 שנה, שמחתי לקחת בו שוב חלק (אם כי פסיבי) ולתרום מניסיוני ומיהותי ניטרלי וחסר כל אינטרסים. מאד עצוב לי שבמהלך התקופה הקצרה הזו, נכחתי ונוכחתי לראות ולחוש בעצמי את המתיחויות והקרעים הקיימים בענף הקטן והשברירי שלנו. אין לזה שום מקום. אני לא מפנה אצבע מאשימה, זה לא העניין, אבל ערב הבחירות להתאחדות הענף שאנו כה אוהבים, אני חושב שמין הראוי לתת לזה דין וחשבון, וחשיבות במעלה הראשונה. התאחדות הסקווש היא גוף ציבורי שמשרת את הענף כולו, על כל חלקיו: מועדונים, שחקנים, עסקנים וארגונים הפעילים בענף--חייבת להתנהל בה דיאלוג מתמיד ומשותף לכולם. ללא אוירה חיובית ופורייה תוך שיתוף פעולה מלא בין ההתאחדות, המועדונים השחקנים וסקווש בונד, קשה לי לראות הצלחה של ענף כה קטן ומפולג. לטעמי, ההתאחדות חייבת להגדיר את מטרותיה ויעדיה (קצרי טווח, ארוכי טווח, תוך כדי בקרה וביקורת על התקדמותה). התמקדות על שמירת הקיים יגרור לדריכה במקום ועלולה לגרום להמשך דעיכה איטית של הענף. חייב להיות שיתוף פעולה מלא בין המועדונים תוך יצירת תכניות לשיווק המשחק לפעילים חדשים. בנוסף, על ההתאחדות למקד את מאמציה לשמירה ופתיחה מחודשת של מגרשים שנסגרו, ובשאיפה לעודד פתיחת מגרשים חדשים. שוב, תודה לכולם על ההזדמנות לתרום וליהנות מההווי של השחקנים הצעירים. עלו והצליחו!