English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
יו״ר ההתאחדות - בושינסקי אביב, חברי ועד - אלימלך אורי, אברון עידו, טאנן סטן. גזבר - אברהם משה.

התאחדות הסקווש בישראל מודה לכל חברי ההתאחדות שטרחו והגיעו להצביע , להלן תוצאות הבחירות: לתפקיד יו״ר ההתאחדות נבחר מר בושינסקי אביב - ברוב של 41 קולות מול 13 קולות שקיבל מר בלוך דיויד. לתפקידים בוועד המנהל נבחרו אלימלך אורי, אברון עידו וטאנן סטן. אלימלך אורי - 38 קולותאברון עידו - 40 קולותטאנן סטן - 37 קולות לתפקיד גזבר ההתאחדות נבחר מר אברהם משה שקיבל 44 קולות. ספרו את הקולות - בורשטיין עידו, אברון עידו, אורי אלימלך וניר בז׳רנו. שבת שלום וחג שמח.