English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
הודעות מחלקת הנועד בדבר השתתפות בתחרויות קרובות בחו״ל.

לפרטים בדבר הרשמה לתחרות הפתוחה בפולין - לחצו כאן לפרטים בדבר משלחת נוער לתחרות בצ׳כיה - לחצו כאן לחתימה על הקוד האתי עבור שחקנים המשתתפים בתחרויות באישור ההתאחדות - לחצו כאן