English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
פרטים בדבר ישיבת הוועד הקרובה.

ישיבת הוועד הקרובה תתקיים ביום שני 23.10.2017 בשעה 20:30 בת״א, לפרטים נוספים יש לפנות לניר בז׳רנו - 0546665010