English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
אסיפה כללית שנתית לצורך אישור דוחות כספיים

האסיפה הכללית השנתית תתקיים ביום רביעי ה 20 בדצמבר 2017 בבית הישג בת״א בשעה 20:00. על סדר היום:1. אישור דוחות כספיים 2016 ע״י חברי ההתאחדות2. עדכון אליפויות הארץ3. עדכון תכנית שנתית לפרטים נוספים - ניר בז׳רנו 0546665010