English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
נבחרת ישראל נוער 15/17 מתחילים את המשחקים בזירה האירופאית בטורניר הנוער.

שלושה שחקנים ישתתפו במשחקים: שני בנים ובת. סדר המשחקים להיום: בת-בן-שני בנים מתחת ל- 15 לוקסמבורג 10:00 צרפת 14:00