English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
גביע המדינה למאסטרס, 10-13 ביולי 2018 | מועדון הרצליה, 24-26 ביולי ירושלים.

התאחדות הסקווש מאחלת הצלחה לכל באי תחרות גביע המדינה למאסטרס הרצליה/ירושלים. התאחדות הסקווש שמחה להזמין אותך לתחרות ראשונה מסוגה ״גביע המדינה למאסטרס״. התחרות המקדימה תתקיים בין התארכים 10-13 ביולי 2018 בהרצליה, משחקי הגמר ישוחקו בהרצליה ובנוסף (בהתאם ללו״ז) ישוחקו שוב בירושלים (תואר מחזיק גביע המדינה יוענק למנצח במשחק הגמר בירושלים, אם ישוחק). אתר התחרות לוח משחקים קטגוריות: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ שחקן יכול לשחק רק בקטגוריה אחת. * פתיחת קטגוריה מותנית במינימום 8 נרשמים מועדון מארח: מרכז הסקווש הרצליה דמי רישום: חברי התאחדות / מועדון הרצליה - 40 ש״ח *אובייקט:תשלום חברים* לא חברי התאחדות - 80 ש״ח *אובייקט:תשלום לא חברים* מועד פתיחת רישום ותשלום: יום חמישי, 7.6.18 מועד נעילת רישום, תשלום והצגת אישור רפואי לפי חוק הספורט: יום רביעי, 4.7.18 מועד קיום ההגרלה: יום שישי 6.7.2018 חלוקת פרסים: טקס חלוקת גביעי המדינה ייתקיים בירושלים בתאריך 25.7.2018 תנאי השתתפות: 1. העברת טופס רישום מקוון - רצ"ב מטה 2. הסדרת תשלום דמי הרישום לתחרות עד מועד נעילת הרישום 3. העברת אישור רפואי כמתחייב בחוק הספורטמועדי התחרות: 10-13 ביולי ימי ג'- ו' * ייתכנו שינויים בלו"ז מנהל התחרות: אביחי בר מוחא / רז פרידמן - 0506988333 / 0526171419 טופס רישום מקוון: