English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
גביע המדינה, בוגרים/בוגרות פתוח - 17-20 ביולי 2018 | מועדון הסקווש קאנטרי מגדלי ת״א, 24-26 ביולי, ירושלים

התאחדות הסקווש מאחלת הצלחה לכל באי תחרות גביע המדינה ת״א/ירושלים. התאחדות הסקווש שמחה להזמין אתכם לתחרות ראשונה מסוגה ״גביע המדינה 2018״. התחרות המקדימה תתקיים בין התארכים 17-20 ביולי 2018 בת״א, משחקי הגמר ישוחקו בת״א. משחקי הגמר ישוחקו שוב בירושלים על תואר מחזיק/ה גביע המדינה 2018. הגרלה לוח משחקים קטגוריות:נשים פתוח, גברים פתוח * פתיחת קטגוריה מותנית במינימום 8 נרשמים מועדון מארח: מועדון הסקווש קאנטרי מגדלי ת״א דמי רישום: חברי התאחדות / מנויים בקאנטרי ת״א - 40 ש״ח *אובייקט:תשלום חברים* לא חברי התאחדות - 80 ש״ח *אובייקט:תשלום לא חברים גביע* מועד פתיחת רישום ותשלום: יום חמישי, 7.6.18 מועד נעילת רישום, תשלום והצגת אישור רפואי לפי חוק הספורט: יום רביעי, 10.7.18 מועד קיום ההגרלה: יום 12.7.2018 חלוקת פרסים: טקס חלוקת גביעי המדינה ייתקיים בירושלים בתאריך 25.7.2018 תנאי השתתפות: 1. העברת טופס רישום מקוון - רצ"ב מטה 2. הסדרת תשלום דמי הרישום לתחרות עד מועד נעילת הרישום 3. העברת אישור רפואי כמתחייב בחוק הספורט * תנאי מחייב להשתתפות בתחרות הינו הצגת אישור רפואי בהתאם לחוק הספורט בהתאם לנ"ל: א.. שחקנים/ות מעל גיל 30 - אישור בדיקת מאמץ (ארגומטריה) בתוקף את האישורים יש להעביר לדוא"ל: squash.medic@gmail.com 1748537">לחצו כאן כדי לקבל פרטים נוספים בדבר האישור הרפואי רשימת תחנות לבדיקות רפואיות (סוג המוסד ״תחנות לרפואת ספורט״) * ייתכנו שינויים בלו"ז מנהל התחרות: אביחי בר מוחא 050-6988333, תומר נח 050-7390590טופס רישום מקוון: