English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
אסיפה כללית שנתית לצורך אישור דוחות שנתיים

האסיפה הכללית השנתית תתקיים ביום רביעי, ה- 21 בנובמבר 2018 בבית הישג בתל אביב בשעה 19:30. על סדר היום: 1. אישור דוחות כספיים 2. עדכון אליפויות הארץ3. עדכון תכנית שנתית לפרטים נוספים - אושרת קרקר 054-6774580