English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
אנו מאחלים החלמה מהירה לבת והאם, שירה, ובעלה עמיחי איש רן, שנפגעו בפיגוע בעופרה ומתפללים לשלומו של התינוק. אנו מחזקים את משפחתו וידו של האב והסב חיים סילברשטיין, חברנו בהתאחדות אשר נוטל חלק פעיל בתחרויות המאסטרס בסקווש.