English  |  דף הבית  |  תקנונים  |  פרוטוקולים  |  דו"חות כספיים  |  משחקי המכביה  |  ארכיון  |  צור קשר  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
שותפים להצלחה
הכנסו הפרטים בפנים

מועד: 28–26 , 24 במאי 2019יום שישי בין השעות 16:00 – 10:00ימי חול בין השעות 22:00 – 17:30 קטגוריות: עלית | דרג א' | דרג ב' (גברים ונשים מעל גיל 14) תיאור: במתכונת תחרויות ISPO שהיו בעבר. כל נרשם יקבל אישור ו/או עדכון בדבר הקטגוריה שבחר וזאת בהתאם לשיקול דעת של הנהלת התחרות – לא יאוחר ממועד קיום ההגרלה דמי רישום:80 ₪ לחברי התאחדות 100 ₪ למי שאינם חברי התאחדות* המחיר כולל חולצת תחרות * לכל שחקן מובטחים לפחות 2 משחקים מועד קיום ההגרלה: יום שני, 20/5/19 פרסים: יחולקו לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה מועד אחרון לרישום ותשלום: יום שבת, 18/5/19 מנהל התחרות: תומר גורסקי | 054-4534666 | tomerg@raanana.muni.il לפרטים והרשמה - http://join-newsletter.activetrail.biz/RaananaOpenChampionship19