הגשת מועמדות

ליו"ר וועדה מקצועית

חברי התאחדות יקרים,

המעוניין להגיש את מועמדותו לתפקיד יו"ר וועדה מקצועית

מתבקש להגיש את טופס המועמד עד לא יאוחר מיום 20.11.19

לכתובת המייל - Squashisrael@gmail.com

תודה ובהצלחה!