תשלום | ליגת נוער ארצית בסקווש 2020

תנאי השתתפות בליגת הנוער הארצית בסקווש 2020 |

  • מילוי טופס רישום

  • חתימה על התקנון והצהרת הבריאות

  • תשלום דמי הרישום מראש 

 

 

 

דמי רישום | 200 ש"ח