UntitledPost1_edited.jpg

אליפות ישראל לבוגרים 2021

אליפות ישראל לבוגרים הרצליה 2021.jpg
אליפות ישראל לבוגרים 2021

התאחדות הסקווש בישראל שמחה לבשר על אליפות ישראל לבוגרים אשר תיערך במרכז הסקווש בהרצליה. האליפות תיערך בתאריכים ה-26 עד ה-30 בדצמבר, 2021.


קטגוריות* |
גברים פתוח, נשים פתוח, גברים מעל 35, גברים מעל 40, גברים מעל 45, גברים מעל 50, גברים מעל 55, גברים מעל 60, גברים מעל 65 


עלות השתתפות | 270 ש"ח
הכוללים את דמי חבר התאחדות לעונת פעילות 2021/22
שנת מכביה
אליפות ישראל לבוגריםמיקום  | מרכז הסקווש הרצליה

מועד סגירת הרשמה | 19 בדצמבר, 2021

 
ההרשמה הסתיימה