top of page
UntitledPost1_edited.jpg

אליפות ישראל לבוגרים 2022

UntitledPost1_edited.jpg

אליפות ישראל לבוגרים 2022

UntitledPost1_edited.jpg

אליפות ישראל לבוגרים 2023

הרישום לאליפות ישראל לבוגרים יוצא לדרך

אליפות ישראל לבוגרים 2023

התאחדות הסקווש בישראל שמחה לבשר על אליפות ישראל לבוגרים אשר תיערך במועדון הסקווש בהרצליה. האליפות תיערך בתאריכים ה - 17-22/12 , 2023.


קטגוריות* |
גברים פתוח, נשים פתוח, נשים מעל 35, גברים מעל 35, גברים מעל 40, גברים מעל 45, גברים מעל 50, גברים מעל 55, גברים מעל 60, גברים מעל 65, גברים מעל 70, גברים מעל 75, גברים מעל 80 


עלות השתתפות | 175 ש"ח
הכוללים את דמי חבר התאחדות לעונת פעילות 2023/24
אליפות ישראל לבוגריםמיקום  | מועדון סקווש הרצליה

מועד סגירת הרשמה | 14 בדצמבר, 2023
 
bottom of page