UntitledPost1_edited.jpg
חזרה למגרשים בתקופת הקורונה
בהתאם להוראות משרד הבריאות והנחיות משרד התרבות והספורט ישנה הסכמה כי הענף יכול לחזור לפעילות חלקית במועדוני ומגרשי הסקווש ברחבי הארץ. 
ההתאחדות שמחה להביא לידיעתכם את ההסכמות עליהן הגיעו משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט המאפשרות את החזרה לפעילות של ספורטאים תחרותיים הרשומים באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, תשמ"ח – 1988. מתקני הסקווש המאושרים לפעילות בידי מנהל הספורט וכן ההתאחדות הם מרכז הסקווש רעננה, רח' יערה 27 ומרכז הסקווש הרצליה, שד' שבעת הכוכבים 4.
הרשמה חברי התאחדות לעונת פעילות 2020/21
להלן ההנחיות לענף הסקווש:
עד שני אנשים במגרש (גודל מגרש 6.4/9.75)
לצפייה בסיכום ההנחיות בנוגע לפעילות ספורט תחרותי שנשלח ע"י משרד התרבות והספורט בחודש נובמבר 2020, לחץ כאן.
 
כללים לתקופת הקורונה.jpg