UntitledPost1_edited.jpg
אליפות ישראל לנוער שנת 2020
אליפות ישראל לנוער שנת 2020
תתקיים במרכז הסקווש רעננה
בתאריכים 13-18 בדצמבר, 2020.
האליפות תתקיים בכפוף להוראות משרד הבריאות בתכלול משרד התרבות והספורט על-פי תקנות אשר פורסמו ב-1 בנובמבר, 2020 הקובעות כי ניתן לקיים אירוע ספורט לנוער עד גיל 18 והימצאותם של עד עשרה אנשים במבנה.
קטגוריות* |
בנים עד גיל 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 
בנות עד גיל 13 | 15 | 19 
*ייתכן איחוד קטגוריות בהתאם לכמות הנרשמים
סגירת הרשמה ותשלום | 6 בדצמבר, 2020
 
תשלום | 120 ש"ח. 
(כוללים דמי השתתפות, דמי חבר שנתי ודמי ביטוח לשנת פעילות 2020/21)
כתובת | רחוב יערה 27, רעננה.
rm31-jj-02-g-concrete_2.jpg

התאחדות

הסקווש בישראל

logo.png
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© כל הזכויות שמורות להתאחדות הסקווש 2020  |  אין להעתיק או להשתמש בחומרים המוצגים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מהתאחדות הסקווש בישראל