UntitledPost1_edited.jpg
ליגת נוער ארצית 
התאחדות הסקווש גאה להכריז על ליגת נוער ארצית בסקווש לשנת 2020
הליגה מיועדת ל-32 שחקניות ושחקנים, חברי התאחדות הסקווש מעל גיל 11 ומתחת לגיל 19.
הליגה תחל את פעילותה ביום שבת בתאריך ה-11 בינואר, 2020.
מועדונים מארחים |
קאנטרי מגדלי תל-אביב
מרכז הסקווש הרצליה
מרכז הסקווש רעננה
רכז הליגה | יהלי שס