MACCABIAH 2022

המכביה ה-21

התאחדות הסקווש שמחה לבשר על אירוע המכביה ה-21 
אשר יערך בתאריכים ה-12 עד ה-24 ביולי 2022מועדים

אירועי המכביה ה-21
אימונים - 12-15 ביולי 2022
אירוע פתיחה מרכזי - 14 ביולי 2022
מועד התחרות - 17-24 ביולי 2022


עלות השתתפות
העלות כוללת דמי השתתפות וקיט מכביה
(פוטר, טרנינג, מכנס ברמודה, 2 דריפייט, גרביים ותיק גב)

900 ש"ח


פרויקטור המכביה
נמרוד ארונוב 052-883-0004
squashmaccabi22@gmail.com⁩
מנהל תחרות
רז פרידמן 052-617-1419⁩