UntitledPost1_edited.jpg

מכרז יו"ר ועדת נוער

שלום רב,

ההתאחדות מברכת את דני אירם על בחירתו לתפקיד יו"ר ועדת הנוער החדש,
בהתאם למכרז והחלטת הועד המנהל שהתקבלה בתאריך 22 באוגוסט, 2021. 

מאחלים לדני הצלחה רבה,

התאחדות הסקווש בישראל.