UntitledPost1_edited.jpg
אסיפה כללית

שלום רב, 

התאחדות הסקווש בישראל מבקשת לקיים אסיפה כללית למינוי ועדת ביקורת ביום ה- 18 בינואר, 2022 בשעה 20:00.

המעוניינים לקחת חלק באסיפה הכללית מתבקשים לשלוח מייל לכתובת Squashisrael@gmail.com עד לא יאוחר מיום ה- 11 בינואר, 2022

תודה!