top of page
UntitledPost1_edited.jpg

ההתאחדות

ההתאחדות נוסדה בשנת 1975 לצורך הסדרת וקידום פעילות ענף הסקווש בישראל

ההתאחדות שמה לה למטרה בין היתר ערכי חינוך ובריאות הבאים לידי ביטוי כפועל נגזר מאופי המשחק.
משחק הסקווש דורש יכולות פיסיות ומנטאליות גבוהות, כמו גם ערכיות וכבוד ליריב.
כך, משקיעה ההתאחדות בחינוך בני הנוער המשחקים תוך ראייה אל העתיד ועל התבגרותם והשתלבותם 
במסגרת הקהילה וכן במסגרת הבוגרים המשקיעים מזמנם בקהילה והמהווים דוגמה ומופת לבני נוער רבים.
ההתאחדות מארגנת את כל משחקי האליפות השנתיים, משחקי גביע המדינה במגרש השקוף
ופעילות שוטפת במועדוני ומגרשי הסקווש לאורך השנה.
התאחדות הסקווש בישראל חברה בהתאחדות הסקווש העולמית (WSF (World Squash Federation
ובהתאחדות הסקווש האירופאית (ESF (European Squash Federation וכפופה לחוקיה.
ההתאחדות לוקחת חלק באליפויות ותחרויות תחת מסגרתן על כל המשתמע מכך - 
נבחרות נוער ובוגרים המייצגות מידי שנה את מדינת ישראל בחו"ל.
sb-960-double-yellow-dot-squash-ball-twi
sb-960-double-yellow-dot-squash-ball-twi

OUR TEAM

 BOARD

מנכ"לית התאחדות הסקווש בישראל

דנה וינר

יו"ר התאחדות הסקווש בישראל

דני אירם

רואה חשבון

יפתח גסר

יו"ר זמני מחלקת הנוער

דני אירם

חבר ועד מנהל

דוד קים

חבר ועד מנהל

אביחי בר מוחה

חבר ועד מנהל

טל בן שחר

חבר ועד מנהל

איתמר טורס

חברת ועד מנהל

נאוה שור

חבר ועד מנהל

מושיק צרפתי

bottom of page