UntitledPost1_edited.jpg

אליפות הקיץ לבוגרים בסקווש רעננה 2021

אליפות הקיץ לבוגרים רעננה 2021.jpg
אליפות הקיץ לבוגרים בסקווש רעננה 2021

התאחדות הסקווש בישראל שמחה לבשר על אליפות הקיץ לבוגרים רעננה 2021 שתיערך בתאריכים 23-26 באוגוסט במרכז הסקווש רעננה.


קטגוריות* |
גברים פתוח, נשים פתוח
מעל גיל 35, מעל גיל 40, מעל גיל 45, מעל גיל 50, מעל גיל 55, מעל גיל 60, מעל גיל 65, מעל גיל 70, אורך.
* ניתן להירשם לקטגוריה אחת
* הניקוד בתחרות ישמש לצורך קביעת דירוג השחקנים במכביה.
* חובה על משתתפים מתחת לגיל 19 להרכיב משקפי מגן
* תנאי לפתיחת קטגוריה - 6 שחקנים


עלות השתתפות | 80 ש"ח

מועד סגירת הרשמה ותשלום | 16 באוגוסט, 2021 


מיקום  | מרכז הסקווש רעננה
רחוב יערה 27, רעננה


מנהל תחרות | תומר גורסקי 054-4534666