UntitledPost1_edited.jpg

אליפות ישראל לנוער 2021

אליפות ישראל לנוער בסקווש 2021 1.jpg
אליפות ישראל לנוער 2021

התאחדות הסקווש בישראל שמחה לבשר על אליפות ישראל לנוער אשר תיערך בקאנטרי מגדלי תל-אביב. האליפות תיערך בתאריכים ה-30 בנובמבר עד ה-3 בדצמבר, 2021.


קטגוריות* |
בנים עד גיל 9, עד גיל 11, עד גיל 13, עד גיל 15,
עד גיל 17, עד גיל 19
בנות עד גיל 13, עד גיל 15, עד גיל 17, עד גיל 19
*בהתאם למספר הנרשמים בכל קטגורית גיל. עלות השתתפות | 200 ש"ח
הכוללים את דמי חבר התאחדות לעונת פעילות 2021/22
שנת מכביה
אליפות ישראל לנוערמיקום  | קאנטרי מגדלי תל-אביב

מועד סגירת הרשמה | 21 בנובמבר, 2021