top of page
UntitledPost1_edited.jpg

אליפות ישראל לנוער 2023

אליפות ישראל לנוער 2023

התאחדות הסקווש בישראל שמחה לבשר על אליפות ישראל לנוער אשר תיערך מרכז הסקווש ברעננה. האליפות תיערך בתאריכים ה-10 עד ה-12 בדצמבר, 2023.


קטגוריות* |
בנים עד גיל 9, עד גיל 11, עד גיל 13, עד גיל 15, עד גיל 17, עד גיל 19
בנות
עד גיל 9, עד גיל 11, עד גיל 13, עד גיל 15, עד גיל 17, עד גיל 19
*בהתאם למספר הנרשמים בכל קטגורית גיל. עלות השתתפות | 175 ש"ח
הכוללים את דמי חבר התאחדות לעונת פעילות 2023/24
אליפות ישראל לנוערמיקום  | מרכזי הסקווש רעננה

מועד סגירת הרשמה | 7 בדצמבר, 2023

 
bottom of page